Yazar in Bursa Çocuk, Çocuk, Çocuk Tiyatrosu, Çocuk tiyatrosu Bursa

Çocuk Tiyatrosu Neden Önemli ?

Bilindiği gibi tiyatro sanatı bireyi doğrudan etkileyen bir sanat dalıdır. Yapılan araştırmalar; Tiyatro sanatının insanda açığa çıkarttığı duygu ve bilinç düzeyinin, diğer sanat dallarından çok daha yoğun olduğunu ortaya koymuştur. İşte bu nedenle tiyatro sanatı, eğitimin de vazgeçilemez öğelerinden biri olmuştur. Çoğu zaman, sanatın gerçekte…

Yazar in Bursa Çocuk, Bursa Yaratıcı Drama, Bursa`da Tiyatro, Çocuk, Çocuk Tiyatrosu, Çocuk tiyatrosu Bursa, Genel

Çocuk Tiyatrosu Nasıl Yapılmalı

Çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen sanatsal faaliyetler eğitimin önemli ve değişmez parçalarıdır. Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesi o toplumun sanata karşı gösterdiği duyarlılık ve katılımdır. Şair Sunay Akın’ın güzel benzetmesiyle “Bir toplumu kuş olarak betimlersek O kuşu uçuracak iki kanattan biri bilim diğeri ise…

Yazar in Bursa Yaratıcı Drama, Forum Tiyatro, Kurumsal Eğitimler, Oyunla Eğitim, Tiyatro, Yaratıcı Drama Bursa

Yaratıcı Drama İle Kurumsal Eğitimler

Yaratıcı Dramanın temelleri, 19. Yüzyılın sonlarında klasik eğitim modelinin yerine daha çok deneyimlemenin kullanılması gerektiğini düşünen eğitimcilerin konuyu tartışmaya başlamasıyla atılmış oldu. Bu tartışmaların ardından özellikle İngiltere’de yaratıcı drama üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaya başlandı. 1900lü yılların ikinci yarısından itibaren Dorothy Heathcote ve Gavin Bolton gibi…

Yazar in Bursa Çocuk, Bursa Yaratıcı Drama, Bursa`da Tiyatro, Çocuk Tiyatrosu, Drama, Forum Tiyatro, Genel, Tiyatro, Yaratıcı Drama Bursa

Uluslararası  Tiyatro  Enstitüsü 2015 Dünya Tiyatro Günü Bildirisi

27 Mart Dünya Tiyatro Günü Krzysztof  Warlikowski Tiyatronun gerçek ustaları çoğunlukla sahneden uzaktır. Haliyle geleneği sürdürüp basmakalıp sözleri yineleyen bir sistem olan tiyatroyla uzaktan yakından ilgileri yoktur.  Hayatın nabzını tutar onlar; salonlara hapsolmuş performansları, taklit yaşantılara meyyal seyirci yığınlarını kale almayan çağdaş eğilimlerin peşindedirler. Bizse…

Yazar in Bursa`da Tiyatro, Çocuk, Çocuk Tiyatrosu, Drama, Eğitim, Forum Tiyatro, Oyunla Eğitim, Tiyatro

20 Mart Dünya Çocuk Tiyatrosu Bildirileri

ULUSLARARASI BİLDİRİ   (Malala Yousafzai & Guila Clara Kessous) BEN, SEN, ONLAR Tiyatro, çocuklar için, en hassas oldukları dönemlerden başlayarak hayati önem taşımaktadır. Dramatik sanat bize ailemizin dışına çıkma ve ilk defa içinde yaşadığımız toplumla iletişime geçme olanağı verir ve bunu çocukluğumuzun tipik “…mış gibi yapma”…

Yazar in Bursa Çocuk, Çocuk, Çocuk Tiyatrosu, Drama, Genel

Çocuk Tiyatrosu Çocuklar İçin Yapılır.

“Bir hikaye anlatmanın birden fazla yolu vardır.” Ursula Le Guin En değerli hikayelerimiz çocukken dinlediklerimizdir. Kolay kolay unutulmazlar. Sonra büyürüz. Masalları unuttuğumuzu, artık bir değerleri kalmadığını düşünürüz. Oysa belki de hayat boyu tek amacımız bir masalı yaşamak olmuştur. Peki hangi masalı? İşte ona çocukluğumuz karar…

Yazar in Drama, Forum Tiyatro, Genel, Tiyatro

Neden Firmalar İçin Forum Tiyatro

Forum Tiyatro Forum Tiyatro, Brezilyalı ünlü tiyatro yönetmeni ve kuramcısı Augusto Boal tarafından geliştirilmiş bir tiyatro tekniğidir. Sahneye konan oyunun tartışmaya açılması esasına dayanır. Bu tartışma-eleştirilerde sorun durumlarında, çözüm önerileri getirilir, bu her bir çözüm önerisi sahnede dramatize edilmek ( oynanmak ) suretiyle, çözüme ulaşıp,…

Yazar in Bursa Yaratıcı Drama, Çocuk, Drama, Tiyatro, Yaratıcı Drama Bursa

Tiyatro ve Çocuk

“Tiyatro ve Çocuk” Çocuğun hayal dünyası ve gerçekleri iç içedir. Çocuk, dış dünyasındaki olaylardan etkilenince, taklit yeteneğini kullanarak canlandırma yapar ve hayal dünyasından kattıklarıyla da oyunlarını zenginleştirir. Düşgücüne dayalı oyunlarında, etrafında bulunan ve dikkatini çeken kimseleri taklit eden çocuğun, kimi zaman cansız varlıkları canlıymış gibi…